บทความล่าสุด

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

You can replace this text by going to "Layout" and then "Page Elements" section. Edit " About "

ขอต้อนรับเข้าสู่ ระบบปรับอากาศครบวงจร

รายการทั้งหมด

RSS

About

มาทำความรู้จัก Cooling Tower

มารู้จัก Cooling Tower กันหน่อย
Cooling Tower เป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนโดยใช้วิธีการระเหยตัวของน้ำ (Evaporation) ในขบวนการ จะมีการสูญเสียน้ำไปส่วนหนึ่ง แต่น้ำส่วนใหญ่ยังคงนำกลับมาใช้ได้อีก โดยปกติเราสามารถจะนำ Cooling Tower ไปใช้ในการระบายความร้อนของน้ำในการหล่อเย็นกับอุปกรณ์ใดๆ ก็ได้ เช่น การหล่อเย็นอุปกรณ์ในขบวนการผลิต การหล่อเย็นอุปกรณ์ในโรงผลิตกระแสไฟฟ้า ฯลฯ แต่การใช้ Cooling Tower ที่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดก็คือ การใช้ Cooling Tower ในการระบายความร้อนจากระบบปรับอากาศ


การที่ Cooling Tower เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้น้ำสามารถถ่ายเทความร้อนไปสู่อากาศได้นั้นสามารถอธิบายได้คือ Cooling tower เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการฉีดน้ำมันที่อุณหภูมิสูงให้กระจายตัวออกเป็นละอองเล็กๆ ตกผ่านแผงกระจายละอองน้ำ (Baffles or Fill Material) ละอองน้ำเหล่านี้จะเกาะตัวกับแผงกระจายละอองน้ำ ทำให้เกิดเป็นพื้นที่เปียก ซึ่งจะสัมผัสกับอากาศที่ถูกดูดผ่านแผงกระจายละอองน้ำ ก่อให้เกิดขบวนการถ่ายเทความร้อนสัมผัสระหว่างน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกับอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำ ขณะเดียวกันนั้นละอองน้ำบางส่วนก็จะระเหยตัวกลายเป็นไอน้ำไปในอากาศ เพราะอากาศในขณะนั้นยังมีสภาพไม่อิ่มตัว น้ำจึงสามารถระเหยกลายเป็นไอได้ดีมาก ซึ่งขบวนการระเหยกลายเป็นไอของละอองน้ำนี้จำเป็นต้องใช้ความร้อน ดังนั้นละอองน้ำที่ระเหยตัวจึงดึงความร้อนจากปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ อาจกล่าวได้ว่า ขบวนการถ่ายเทความร้อนภายใน Cooling Tower แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1.การถ่ายเทความร้อนสัมผัส (Sensible Heat) จากอุณหภูมิน้ำที่สูง ไปสู่อุณหภูมิของอากาศที่ต่ำกว่า

2.การถ่ายเทความร้อนแฝง (Latent Heat) จากการระเหยตัวของน้ำไปสู่อากาศที่ยังไม่อิ่มตัว

หลักการทำงานของ Cooling Tower นี้มีปัจจัยหลายอย่างที่ช่วยเพิ่มการระบายความร้อนของน้ำอุณหภูมิสูง ได้ดังนี้

1. เพิ่มการแตกตัวของละอองน้ำทำให้พื้นที่ผิวของละอองน้ำในการถ่ายเทความร้อนเพิ่มมากขึ้น

2. เพิ่มพื้นที่แผงกระจายละอองน้ำเพื่อทำให้น้ำมีโอกาสสัมผัสกับอากาศมากขึ้น

3. เพิ่มปริมาณอากาศ เพื่อเพิ่มอัตราการถ่ายเทความร้อน
Cooling Tower แบบ Couter Llow

                หลักการทำงาน ของ Cooling Tower

การออกแบบ Cooling Tower
การออกแบบ Cooling Tower เป็นหนึ่งในห้วใจของระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ เพราะมีผลกับการระบายความร้อน ของ เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ซึ่งปัจจุบัน ค่าอุณหภูมิสภาพแวดล้อม (Am Bient) ในประเทศไทยเฉลี่ย ถือว่าอุณหภูมิค่อนข้างสูง จำเป็นต้องออกแบบการติดตั้ง รวมทั้งการคำนวน ตันความเย็น (Tr.) ของ Cooling Towerให้เพียงพอต่อการระบายความร้อนในระบบ Condenser ของระบบปรับอากาศ การออกแบบทั่วไปเน้นการใช้งานได้เพียงอย่างเดียว ไม่คำนึงถึงการใช้งานในระยะยาว ปัญหาโดยทั่วไป คือ การระบายความร้อน Cooling Tower ไม่เพียงพอ , ปิดซ่อมปรับปรุง Maintenace ลำบาก ระบบน้ำไม่ได้คุณภาพ เป็นต้น
ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller System) จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้ดูแล ต้องเข้าใจเรื่่องการระบายความร้อนของ อากาศ ที่เหมาะสม และการดูแลรักษาอย่างถูกวิํธี จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในระบบปรับอากาศได้อีกด้วย

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

มีcooling tower มือสองขายหรือเปล่าค่ะ

แสดงความคิดเห็น

สอบถามหรือสนใจรายละเอียดเรื่องใด Comment ได้ครับ